Polish (Poland)English (United Kingdom)

Regulamin

There are no translations available.

REGULAMIN w załączniku do pobrania poniżej

 1. Organizatorem zajęć jest: Michał Tor, NIP:8171654971
 2. Regulamin ma na celu określenie zasad działania szkoły.
 3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania: regulaminu szkoły, regulaminu obiektu sportowego na którym odbywają się zajęcia, oraz ogólnych zasad etyki gry i sportu.
 4. Uczestnicy niepełnoletni przybywają na zajęcia i odchodzą z zajęć pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 5. Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie zdjęć, filmików z ich udziałem, wykonanych na zajęciach, turniejach lub obozach w mediach itp., proszone są o przekazanie tej informacji organizatorowi.
 6. Czas jednej lekcji wynosi 55min, natomiast 5 minut na przygotowanie kortu dla następnych graczy.
 7. W przypadku gdy trening zostaje odwołany przez trenera opłata za zajęcia zostaje zwrócona lub przeniesiona na następny miesiąc.
 8. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy, oraz obuwie dostosowane do nawierzchni, na której prowadzone są zajęcia.
 9. Opłaty za zajęcia płatne są zawsze z góry za lekcje. Opłatę należy zrobić przed pierwszymi zajęciami bezpośrednio u trenera prowadzącego zajęcia lub przelewem. Dotyczy to zarówno lekcji indywidualnych, jak i grupowych.
 10. Koszt szkolenia podawany jest przez trenera.
 11. W zajęciach mogą brać udział jedynie te osoby, które regularnie opłacają koszty szkolenia. Opłata jest stała, nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności.
 12. W przypadku lekcji grupowych nigdy nie można anulować lekcji.
 13. W przypadku lekcji indywidualnych osoba posiadająca umówioną lekcję jest zobowiązana do powiadomienia o jej anulowaniu z wyprzedzeniem minimum 48 godz. Nie powiadomienie o anulowaniu lekcji z wyprzedzeniem 48 godz. skutkuje naliczeniem opłaty jak za korzystanie z lekcji.
 14. Osoby trenujące w szkole tenisa oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i trenują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zajęcia nie są objęte ubezpieczeniem.
 15. WSZYSTKIE WPŁATY DOKONYWANE SĄ PRZED PIERWSZYMI ZAJĘCIAMI, W PRZYPADKU NOWYCH KLIENTÓW TYLKO WPŁATA NA KONTO BANKOWE PODANE:  http://www.tenis.mielec.pl/pl/kontakt
 16. Regulamin szkoły musi być podpisany przed pierwszą lekcją do pobrania na http://www.tenis.mielec.pl/pl/regulamin
 17. Ważność karnetów: 1 wykupiona lekcja= ważność 1tydzień od dnia wpłaty, 5lekcji=ważność 5tygodni od dnia wpłaty, 10 lekcji=ważność 10tygodni od dnia wpłaty. Po tych terminach karnety tracą ważność, bez możliwości przedłużenia.
 18. Po terminie ważności karnetu- karnet nie może być wykorzystywany. Karnet jest imienny i może być wykorzystywany tylko przez osobę na którą został wykupiony. W przypadku choroby uczestnika zajęć lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym koszty za karnet nie są zwracane.
 19. Oświadczam, iż nie istnieją przeciwskazania zdrowotne do mojego uczestnictwa/ uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach ruchowych tenisa oraz przyjmuję odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki zdrowotne wynikające z mojego uczestnictwa/ uczestnictwa w zajęciach przez moje dziecko.
 20. Wpłaty za szkolenie nie są zwracane w przypadku nie wykorzystania karnetu w wyznaczonym terminie.
 21. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać w następnym miesiącu rozliczeniowym
 22. Uczestnictwo w zajęciach równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 23. Nie przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie Szkoły może skutkować wykluczeniem z zajęć.
Attachments:
Download this file (szkolenie_regulamin__tor.doc)szkolenie_regulamin__tor.doc[ ]31 Kb
 
Gości online
We have 31 guests online
radar.eu - opady deszczu online
Pogoda w Mielcu na 16 dni

Pogoda numeryczna na 3dni

Korekta tekstu, copywriting.
Ankieta
W co lubisz grać?
 
Polub nas na Facebooku
Zobacz nasze filmiki
Profesjonalne naciąganie rakiet
Naciągamy na nowoczesnej elektronicznej maszynie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w naciąganiu rakiet.
Koszt wymiany naciągu uzależniony jest od wybranego naciągu.


   
Zapraszamy do naszego serwisu!

Losowe filmy
Losowe zdjęcia
Tenis Squash Mielec-sparingpartner